Student Achievements

 

                              PG ROLL OF HONOURS

BATCH NAME RANK
2020-2022
Keerthana S
9.61
2019-2021
Vinoparkavi.D
9.74
2018-2020
Deepika M
9.58
2017-2019
Jayamani T
9.06
2016-2018
Suganya.G
9.36
2015-2017
Kavya.V
8.91
2014-2016
Aravindhraj.N
9.60
2013-2015
Arthi.R
9.30
2012-2014
  Shridivya.V
8.83
2011-2013
  Jothimani.M
8.59
2010-2012
  Priyanka.R.D
9.56
2009-2011
  Srividhya.S
9.30
2008-2010
Parimaladevi.S
9.54
2007-2009
  Yasmin.A
9.41
  Sangeetha.K
9.41
2006-2008
Goldenjulie.E
89