University Ranks

 

AUTONOMOUS


BATCH STUDENT NAME PERCENTAGE
2017-2021 Mythili M 9.394%
2016-2020 Deena Mary J 9.16 %
2015-2019 Sruthy Sudhakar K 91.09 %
2014-2018 Sujila .S 9.383 %
2013-2017 Geetha .R 8.89 %
2012-2016 Dharani .M 8.25 %
2011-2015 Dinesh Kumar .L 8.42 %

 

UG RANK HOLDERS

BATCH

REG.NO

NAME

RANK

 

2010-2014

100105306002

Aishwarya.K.M

48

100105306098

Shunmathy. V

39

2009-2013

090105306036

Jonathan Jebaseelan.S

17

090105306063

Nandhini.D

17

090105306077

Priyankaa.K.V.B

44

090105306076

Priyanka.A.S

47

090105306099

Sunganya. S

49

2008-2012

080105306106

Vaisnavi.P

49

2007-2011

070105306024

Gayathiri.G.P

33

2006-2010

71506104024

Elavarasi.E

27

2005-2009

71505104330

Sokkalingam. V

41

71505104707

Pavithra. G

16

2004-2008

71504104009

Deepika. V.P

18

2003-2007

71503104021

Ragunath.C

29

2002-2006

71502104022

Manjula.B

39

2001-2005

71501104014

Karpagavadivu.K

41

71501104017

Kavitha.P

24