University Ranks

 

 

BATCH STUDENT NAME PERCENTAGE
Autonomous (Batches)
2018-2022 Sathiyasree S 9.630%
2017-2021 Mythili M 9.394%
2016-2020 Deena Mary J 9.16 %
2015-2019 Sruthy Sudhakar K 91.09 %
2014-2018 Sujila .S 9.383 %
2013-2017 Geetha .R 8.89 %
2012-2016 Dharani .M 8.25 %
2011-2015 Dinesh Kumar .L 8.42 %
Anna University  (Batches)
2010-2014 Pravinya .R 8.62
2009-2013

           Jonathan Jebaseelan .S and Nandhini .D

9.10
2008-2012 Vaisnavi .P 8.95
2007-2011 Gayathiri .G.P 9.27
2006-2010 Elavarasi .E 85
2005-2009 Kiruthikadevi .K 84
2004-2008 Karthikeyan .N 86
2003-2007 Sudha .C 83
2002-2006 Roselin Priyadharshini .M 85
2001-2005 Ambikavathy .N 89