Vellakovil

S.No. Route No : 34 Time
1 34-Vellakovil – Sivanathapuram 6.55
2 34-Vellakovil – BS 7.10
3 34-Kamala mill 7.11
4 34-Anna Nagar 7.12
5 34-Pappampalayam 7.15
6 34-Manthapuram 7.16
7 34-Mettupalayam 7.17
8 34-Ayyamapalayam 7.18
9 34-Ayyamapalayam 4 Rd 7.19
10 34-Kumarandi savadi 7.20
11 34-Vaikkalmettu pudhur 7.21
12 34-Santhalingapuram 7.22
13 34-Muthur 7.23
14 34-Cherampalayam 7.24
15 34-Sakkaraipalayam 7.25
16 34-Kamraj nagar 7.26
17 34-Arjunapuram 7.27
18 34-Kuttapalayam 7.28
19 34-Saminathapuram 7.29
20 34-Unjamaram 7.30
21 34-Palayakottai pudhur 7.31
22 34-Mandradiyar nagar 7.32
23 34-Marudhurai 7.50
24 34-K.G.Valasu 7.54
25 34-Perumalmalai 7.56
26 34-Uppili palayam 7.57
27 34-Ottavalasu 7.59
28 34-College 8.37